top of page
Picture1.png
Picture3.png

Lokalizowanie zmarłego

Uzyskanie aktu zgonu bliskiej osoby
(odpowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich)

.

Do uzyskania aktu zgonu konieczne jest przeprowadzenie procedury ekshumacji zwłok z miejsca rzekomego pochówku.

Należy przesłać wniosek wraz z kopią dokumentów załączonych do Międzyresortowej Komisji Poszukiwań Osób Zaginionych, Poszukiwań Miejsc Pochówku Zwłok (Szczątków) Zmarłych (Zmarłych) w Strefach Konfliktów Zbrojnych w Donbasie, pod adresem komissiya_poisk@mail.ru.


W odwołaniu należy opisać miejsce rzekomego pochówku, a także załączyć dokumenty potwierdzające tożsamość oraz dokumenty potwierdzające pokrewieństwo ze zmarłym.


Po ekshumacji zwłok i przeprowadzeniu stosownych procedur zostanie Państwu wydany stosowny dokument, na podstawie którego można wystąpić do urzędów stanu cywilnego Ministerstwa Sprawiedliwości Donieckiej Republiki Ludowej o wydanie aktu zgonu osoby .

 

Na podstawie aktu zgonu można otworzyć akta spadkowe u dowolnego notariusza na terytorium Donieckiej Republiki Ludowej.


Dodatkowo informuję, że po przeprowadzeniu procedury ekshumacji, jak również innych niezbędnych procedur, będzie można ponownie pochować ciało zmarłego.

bottom of page