top of page

Centrum Kształcenia Zawodowego Księdza Bosko, Hlaing Thar Yar, Birma

Obóz pracy w Birmie
od 22 do 30 czerwca 2019 r

bottom of page