top of page

Odzyskanie zmarłej rodziny

Ukraina

Uzyskanie aktu zgonu bliskiej osoby (odpowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich)

Do uzyskania aktu zgonu konieczne jest przeprowadzenie procedury ekshumacji zwłok z miejsca rzekomego pochówku.

 

Należy przesłać wniosek wraz z kopią dokumentów załączonych do Międzyresortowej Komisji Poszukiwań Osób Zaginionych, Poszukiwań Miejsc Pochówku Zwłok (Szczątków) Zmarłych (Zmarłych) w Strefach Konfliktów Zbrojnych w Donbasie, pod adresem komissiya_poisk@mail.ru.
 

W odwołaniu należy opisać miejsce rzekomego pochówku, a także załączyć dokumenty potwierdzające tożsamość oraz dokumenty potwierdzające pokrewieństwo ze zmarłym.


Po ekshumacji zwłok i przeprowadzeniu stosownych procedur zostanie Państwu wydany stosowny dokument, na podstawie którego można wystąpić do urzędów stanu cywilnego Ministerstwa Sprawiedliwości Donieckiej Republiki Ludowej o wydanie aktu zgonu osoby .

 

Na podstawie aktu zgonu można otworzyć akta spadkowe u dowolnego notariusza na terytorium Donieckiej Republiki Ludowej.
 

Dodatkowo, po przeprowadzeniu procedury ekshumacji, jak również innych niezbędnych procedur, będzie można ponownie pochować zwłoki zmarłego.

bottom of page