top of page

Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 19 czerwca 2022 r
 

Niniejsza Polityka prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Twoich informacji podczas korzystania z Usługi oraz informuje Cię o Twoich prawach do prywatności oraz o tym, jak prawo Cię chroni.


Używamy Twoich danych osobowych w celu świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi, wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. 

Interpretacja
Słowa, których pierwsza litera jest pisana wielką literą, mają znaczenie określone w następujących warunkach. Poniższe definicje mają takie samo znaczenie niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej, czy mnogiej.

 

Definicje


Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności:


•    Kontooznacza unikalne konto utworzone w celu uzyskania dostępu do naszej Usługi lub części naszej Usługi.
•    Firma(określana w niniejszej Umowie jako „Firma”, „My”, „Nas” lub „Nasz”) odnosi się do Gebirah lub HELP, 132 Lorong Sarina, Singapur 406701. 
•    Ciasteczkato małe pliki, które są umieszczane na Twoim komputerze, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu przez witrynę internetową i zawierają między innymi szczegóły Twojej historii przeglądania na tej stronie internetowej.
•    Krajodnosi się do: Singapuru.
•    Urządzenieoznacza dowolne urządzenie, które może uzyskać dostęp do Usługi, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.
•    Dane osobisteto wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
•    Pracaodnosi się do Serwisu.
•    Dostawca usługioznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Spółki. Odnosi się do firm zewnętrznych lub osób zatrudnionych przez Firmę w celu ułatwienia Usługi, świadczenia Usługi w imieniu Firmy, świadczenia usług związanych z Usługą lub pomocy Firmie w analizie sposobu korzystania z Usługi.
•    Dane dotyczące użytkowaniaodnosi się do danych zbieranych automatycznie, generowanych przez korzystanie z Usługi lub z samej infrastruktury Usługi (na przykład czas trwania wizyty na stronie).
•    Strona internetowaodnosi się do Gebirah lub HELP, dostępnych pod adresem https://tonytangebirah.wixsite.com/help
•    Tyoznacza osobę uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z niej, firmę lub inny podmiot prawny, w imieniu którego taka osoba uzyskuje dostęp do Usługi lub z niej korzysta, stosownie do przypadku.

 

 

Rodzaje zbieranych danych


Dane osobiste


Podczas korzystania z naszej Usługi możemy poprosić Cię o podanie nam pewnych danych osobowych, które mogą być wykorzystane do skontaktowania się z Tobą lub zidentyfikowania Ciebie. Dane osobowe mogą obejmować między innymi:
 

Adres e-mail
Imię i nazwisko
Numer telefonu
Dane dotyczące użytkowania


Dane dotyczące użytkowania


Dane dotyczące użytkowania są zbierane automatycznie podczas korzystania z Usługi.


Dane o użytkowaniu mogą obejmować informacje, takie jak adres protokołu internetowego Twojego Urządzenia (np. adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, odwiedzane przez Ciebie strony naszego Serwisu, czas i data Twojej wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne urządzenie identyfikatory i inne dane diagnostyczne.


Kiedy uzyskujesz dostęp do Usługi za pośrednictwem urządzenia mobilnego, możemy automatycznie gromadzić pewne informacje, w tym między innymi rodzaj używanego urządzenia mobilnego, unikalny identyfikator urządzenia mobilnego, adres IP urządzenia mobilnego, numer telefonu system operacyjny, typ mobilnej przeglądarki internetowej, z której korzystasz, unikalne identyfikatory urządzenia i inne dane diagnostyczne.


Możemy również gromadzić informacje, które Twoja przeglądarka wysyła za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą Usługę lub gdy uzyskujesz dostęp do Usługi za pośrednictwem urządzenia mobilnego.


Technologie śledzenia i pliki cookie


Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia, aby śledzić aktywność w naszym Serwisie i przechowywać określone informacje. Stosowane technologie śledzenia to sygnały nawigacyjne, tagi i skrypty do zbierania i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania naszej Usługi. Stosowane przez nas technologie mogą obejmować:


Pliki cookie lub pliki cookie przeglądarki.Cookie to mały plik umieszczany na Twoim Urządzeniu. Możesz poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli jednak nie zaakceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszego Serwisu. O ile nie zmieniłeś ustawień swojej przeglądarki tak, aby odrzucała pliki cookie, nasz Serwis może wykorzystywać pliki cookie.


Flashowe pliki cookie.Niektóre funkcje naszego Serwisu mogą wykorzystywać lokalnie przechowywane obiekty (lub Flash Cookies) do zbierania i przechowywania informacji o Twoich preferencjach lub Twojej aktywności w naszym Serwisie. Pliki cookie Flash nie są zarządzane przez te same ustawienia przeglądarki, co pliki cookie przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak można usunąć Flash Cookies, przeczytaj „Gdzie mogę zmienić ustawienia wyłączania lub usuwania lokalnych obiektów udostępnionych?” dostępne pod adresem https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_
 

Sygnały nawigacyjne w sieci Web.Niektóre sekcje naszej Usługi i nasze wiadomości e-mail mogą zawierać małe pliki elektroniczne znane jako sygnały nawigacyjne (nazywane również czystymi gifami, znacznikami pikselowymi i jednopikselowymi gifami), które umożliwiają Spółce na przykład zliczanie użytkowników, którzy odwiedzili te strony lub otworzył wiadomość e-mail i inne powiązane statystyki witryny (na przykład rejestrowanie popularności określonej sekcji i sprawdzanie integralności systemu i serwera).


Pliki cookie mogą być „stałe” lub „sesyjne”. Trwałe pliki cookie pozostają na Twoim komputerze osobistym lub urządzeniu mobilnym, gdy przechodzisz do trybu offline, podczas gdy sesyjne pliki cookie są usuwane, gdy tylko zamkniesz przeglądarkę internetową. Dowiedz się więcej o plikach cookie:Korzystanie z plików cookie przez bezpłatną politykę prywatności.


Używamy zarówno sesyjnych, jak i trwałych plików cookie do celów określonych poniżej:


•    Niezbędne / Niezbędne pliki cookie


Rodzaj: Pliki cookie sesji


Administrowany przez: nas


Cel: Te pliki cookie są niezbędne do świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu oraz umożliwienia korzystania z niektórych jego funkcji. Pomagają uwierzytelniać użytkowników i zapobiegać nieuczciwemu korzystaniu z kont użytkowników. Bez tych plików cookie usługi, o które prosiłeś, nie mogą być świadczone, a my używamy tych plików cookie wyłącznie do świadczenia tych usług.


•    Cookies Polityka / Powiadomienie Akceptacja plików cookie


Typ: trwałe pliki cookie


Administrowany przez: nas


Cel: Te pliki cookie identyfikują, czy użytkownicy zaakceptowali użycie plików cookie w Witrynie.


•    funkcjonalne pliki cookie


Typ: trwałe pliki cookie


Administrowany przez: nas


Cel: Te pliki cookie pozwalają nam zapamiętać wybory, których dokonujesz podczas korzystania z Witryny, takie jak zapamiętywanie danych logowania lub preferencji językowych. Celem tych plików cookie jest zapewnienie bardziej osobistych doświadczeń i uniknięcie konieczności ponownego wprowadzania preferencji za każdym razem, gdy korzystasz z Witryny.


Aby uzyskać więcej informacji na temat używanych przez nas plików cookie i wyborów dotyczących plików cookie, odwiedź naszą Politykę plików cookie lub sekcję Pliki cookie w naszej Polityce prywatności.


Wykorzystanie Twoich danych osobowych


Firma może wykorzystywać Dane Osobowe do następujących celów:


•    Aby świadczyć i utrzymywać naszą Usługę, w tym monitorować korzystanie z naszej Usługi.
•    Aby zarządzać Twoim kontem: aby zarządzać Twoją rejestracją jako użytkownika Usługi. Podane przez Ciebie Dane Osobowe mogą zapewnić Ci dostęp do różnych funkcjonalności Serwisu, które są dostępne dla Ciebie jako zarejestrowanego użytkownika.
•    W celu wykonania umowy: opracowanie, zgodność i zawarcie umowy kupna zakupionych produktów, przedmiotów lub usług lub jakiejkolwiek innej umowy z nami za pośrednictwem Serwisu.
•    Aby skontaktować się z Tobą: Aby skontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej, rozmów telefonicznych, SMS-ów lub innych równoważnych form komunikacji elektronicznej, takich jak powiadomienia push aplikacji mobilnej dotyczące aktualizacji lub komunikaty informacyjne związane z funkcjami, produktami lub zakontraktowanymi usługami, w tym aktualizacjami zabezpieczeń, jeśli jest to konieczne lub uzasadnione dla ich wdrożenia.
•    Aby dostarczać Ci wiadomości, oferty specjalne i ogólne informacje o innych oferowanych przez nas towarach, usługach i wydarzeniach, które są podobne do tych, które już kupiłeś lub o które pytano, chyba że zdecydowałeś się nie otrzymywać takich informacji.
•    Aby zarządzać Twoimi prośbami: Aby uczestniczyć i zarządzać Twoimi prośbami kierowanymi do nas.
•    W przypadku transferów biznesowych: Możemy wykorzystywać Twoje dane do oceny lub przeprowadzenia fuzji, zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania lub innej sprzedaży lub przeniesienia niektórych lub wszystkie nasze aktywa, czy to w ramach kontynuacji działalności, czy też w ramach postępowania upadłościowego, likwidacyjnego lub podobnego, w którym wśród przenoszonych aktywów znajdują się posiadane przez nas dane osobowe dotyczące użytkowników naszych usług.
•    Do innych celów: Możemy wykorzystywać Twoje informacje do innych celów, takich jak analiza danych, identyfikacja trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych i ocena i ulepszać naszą Usługę, produkty, usługi, marketing i Twoje doświadczenie.


Możemy udostępniać Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach:


•    Z usługodawcami:Możemy udostępniać Twoje dane osobowe Usługodawcom w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi oraz kontaktowania się z Tobą.
•    W przypadku transferów biznesowych:Możemy udostępniać lub przekazywać Twoje dane osobowe w związku lub w trakcie negocjacji fuzji, sprzedaży aktywów Spółki, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności innej firmie.
•    Z podmiotami powiązanymi:Możemy udostępniać Twoje dane naszym podmiotom stowarzyszonym, w takim przypadku będziemy wymagać od tych podmiotów stowarzyszonych przestrzegania niniejszej Polityki prywatności. Spółki stowarzyszone obejmują naszą spółkę macierzystą i wszelkie inne spółki zależne, partnerów joint venture lub inne firmy, które kontrolujemy lub które znajdują się pod wspólną kontrolą z nami.
•    Z partnerami biznesowymi:Możemy udostępniać Twoje dane naszym partnerom biznesowym, aby oferować Ci określone produkty, usługi lub promocje.
•    Z innymi użytkownikami:kiedy udostępniasz dane osobowe lub w inny sposób wchodzisz w interakcje w obszarach publicznych z innymi użytkownikami, takie informacje mogą być przeglądane przez wszystkich użytkowników i mogą być publicznie rozpowszechniane na zewnątrz.
•    Za Twoją zgodą:Za Twoją zgodą możemy ujawnić Twoje dane osobowe w dowolnym innym celu.

 

Przechowywanie Twoich danych osobowych


Firma będzie przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Będziemy przechowywać i wykorzystywać Twoje Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli jesteśmy zobowiązani do zachowania Twoich danych w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa), rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i zasad.

Firma będzie również przechowywać Dane o użytkowaniu do celów analizy wewnętrznej. Dane dotyczące użytkowania są zasadniczo przechowywane przez krótszy okres czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane do wzmocnienia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności naszej Usługi lub gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższy czas.


Przekazywanie Twoich danych osobowych


Twoje informacje, w tym Dane Osobowe, są przetwarzane w biurach operacyjnych Spółki oraz w innych miejscach, w których znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. Oznacza to, że informacje te mogą być przesyłane — i przechowywane na — komputerach znajdujących się poza Twoim stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, w której przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji.


Twoja zgoda na niniejszą Politykę prywatności, po której następuje przekazanie takich informacji, oznacza Twoją zgodę na ten transfer.


Firma podejmie wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że Twoje dane są traktowane bezpiecznie i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, a żadne przekazanie Twoich danych osobowych nie będzie miało miejsca do organizacji lub kraju, chyba że istnieją odpowiednie kontrole, w tym bezpieczeństwo Twoje dane i inne dane osobowe.


Ujawnienie Twoich danych osobowych


Transakcje biznesowe


Jeśli Firma jest zaangażowana w fuzję, przejęcie lub sprzedaż aktywów, Twoje Dane Osobowe mogą zostać przekazane. Prześlemy powiadomienie, zanim Twoje dane osobowe zostaną przekazane i staną się przedmiotem innej Polityki prywatności.


Egzekwowanie prawa


W pewnych okolicznościach Firma może być zobowiązana do ujawnienia Twoich Danych Osobowych, jeśli jest do tego zobowiązana przez prawo lub w odpowiedzi na uzasadnione żądania władz publicznych (np. sądu lub agencji rządowej).


Inne wymogi prawne


Firma może ujawnić Twoje Dane Osobowe w dobrej wierze, że takie działanie jest niezbędne do:


•    Spełnienie obowiązku prawnego
•    Chroń i broń praw lub własności Firmy
•    Zapobieganie możliwym nadużyciom w związku z Usługą lub badanie ich
•    Chroń bezpieczeństwo osobiste Użytkowników Serwisu lub bezpieczeństwo publiczne
•    Ochrona przed odpowiedzialnością prawną


Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych


Bezpieczeństwo Twoich Danych Osobowych jest dla nas ważne, ale pamiętaj, że żadna metoda przesyłania przez Internet ani metoda elektronicznego przechowywania nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się stosować komercyjnie akceptowalne środki w celu ochrony Twoich danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

Prywatność dzieci


Nasza Usługa nie jest skierowana do osób poniżej 13 roku życia. Nie zbieramy świadomie danych osobowych osób poniżej 13 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dziecko przekazało nam Dane Osobowe, prosimy Skontaktuj się z nami. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy Dane osobowe od osób poniżej 13 roku życia bez weryfikacji zgody rodziców, podejmiemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.


Jeśli musimy polegać na zgodzie jako podstawie prawnej do przetwarzania Twoich danych, a Twój kraj wymaga zgody rodzica, możemy wymagać zgody Twojego rodzica, zanim zbierzemy i wykorzystamy te informacje.


Linki do innych stron internetowych


Nasz Serwis może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli klikniesz łącze strony trzeciej, zostaniesz przekierowany na stronę tej osoby trzeciej. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.


Nie mamy kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki jakichkolwiek witryn lub usług stron trzecich.


Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności


Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie.


Powiadomimy Cię e-mailem i/lub widocznym powiadomieniem w naszej usłudze, zanim zmiana wejdzie w życie, i zaktualizujemy datę „Ostatnia aktualizacja” na górze niniejszej Polityki prywatności.


Zaleca się okresowe przeglądanie niniejszej Polityki prywatności pod kątem wszelkich zmian. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na tej stronie.


Skontaktuj się z nami


Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, możesz skontaktować się z nami, odwiedzając tę stronę w naszej witrynie internetowej: https://tonytangebirah.wixsite.com/help/contact-us
 

bottom of page